מנחם בגין

חידוש המגרשים בספורטק דרום

הסתיים

בשנת 2016 בוצע טיפול בתשתיות וציפוי לכל מגרשי הספורט.
מטרת הפרויקט היתה לחדש את המגרשים עבור הקהילה.

המשך עבודות ציפוי המגרשים על יד המשרדים בפארק מנחם בגין ( בכניסה לפארק מרחוב הבושם).

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
ינו.2016
סיום פרויקט
יונ.2016