גני יהושע

טיילת הולכי רגל ושביל אופניים, גן הבנים - גני יהושע

הסתיים

הוספת שביל לצד שביל הולכי רגל ואופניים קיים בין הקצה המערבי של הספורטק ועד לגשר מרכז חתירה דניאל, תחת גשר אוסישקין ודרך גן הבנים.

ההפרדה בין השבילים תעשה באמצעות ריצוף  מסוג טרנטו, במפלס אחד.

השביל הנוסף יאפשר הפרדה בין הולכי הרגל לבין רוכבי האופניים.

השביל הקיים ברוחב של כ- 3 מטרים ישמש כשביל האופניים ואילו השביל החדש שיסלל מדרום אליו ישמש כטיילת הולכי הרגל.

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
ינו.2017
סיום פרויקט
מאי.2017