גני יהושע

טיילת הולכי רגל ושביל בין שבע טחנות לעשר טחנות

בעבודה

הוספת שביל באורך של כ- 3.2 ק”מ,  לצד שביל הולכי רגל ואופניים קיים בין שבע טחנות לעשר טחנות.

השביל הנוסף יאפשר הפרדה בין הולכי הרגל לבין רוכבי האופניים.

סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
יונ.2017
סיום פרויקט
דצמ.2017