גני יהושע

סיום ביצוע מגרש הרוקדים בספורטק צפון

הסתיים

סיום עבודות ליטוש מגרש ריקודי העם והתקנת מאווררים לרווחת הרוקדים בספורטק צפון.

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
פבר.2019
סיום פרויקט
פבר.2019