גני יהושע

ציפוי מגרשים בספורטק צפון

הסתיים

במסגרת פרויקט לחידוש כל מגרשי הספורט בספורטק צפון.

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
פבר.2019
סיום פרויקט
פבר.2019