גני יהושע

ריצוף הכניסה הראשית אל הגן הטרופי

הסתיים
סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
פבר.2019
סיום פרויקט
פבר.2019