גני יהושע

שיקום האגם הקטן בפארק גני יהושע

בעבודה

במסגרת פעולות להעלאת המגוון הביולוגי בפארק גני יהושע, התבצעו עבודות בהם יוחזרו מגוון מיני צומח ייחודים, לאגם הקטן בפארק הירקון,

מגוון מינים זה יאפשר כר נח למשיכת עופות מים ממינים שונים ומגוון מאביקים ופרפרים שייהנו מפריחה קיצית של מיני צומח מקומיים כגון שנית גדולה, ערברבה שעירה, וצמחיה צפה כגון נימפאה לבנה.

צמחיה זו תאפשר בנוסף אתרי קינון ושהיה נוחים למגוון ברווזים ועופות מים  שייהנו מבית הגידול שישוקם .

סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
ינו.2017
סיום פרויקט
פבר.2019