מנחם בגין

החלו העבודות להקמה ושיפוץ של מתחמי כושר חדשים בפארק מנחם בגין

בעבודה
סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
יול.2017
סיום פרויקט
פבר.2019