גני יהושע

תליית מגוון תיבות קינון בפארק

הסתיים

תליית מגוון תיבות קינון בפארק לתינשמות, בז מצוי, דרורים וירגזים.

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
פבר.2019
סיום פרויקט
פבר.2019