גינת משחקים חדשה בפארק מנחם בגין

u05d2u05d9u05e0u05ea u05deu05e9u05d7u05e7u05d9u05dd u05d7u05d3u05e9u05d4 u05d1u05e4u05d0u05e8u05e7 u05deu05e0u05d7u05dd u05d1u05d2u05d9u05df. u05d1u05d2u05d9u05e0u05d4 u05deu05eau05e7u05e0u05d9u05dd u05d7u05d3u05e9u05d9u05dd u05d5u05d9u05e4u05d9u05dd, u05eau05e9u05eau05d9u05d5u05ea u05d3u05e9u05d0, u05e9u05d1u05d9u05dc u05deu05d5u05e0u05d2u05e9, u05d4u05e6u05dcu05dcu05d4 u05d5u05eau05d0u05d5u05e8u05d4.