ראשי > חדשות והודעות > הזמנה להציע הצעות לקבלת רשות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר להפקה והפעלה של אירוע החלקה על הקרח
הזמנה להציע הצעות לקבלת רשות שימוש זמנית בשטח פתוח ומגודר להפקה והפעלה של אירוע החלקה על הקרח

1. חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”), מזמינה גורמים המסוגלים ומעוניינים לקבל רשות שימוש זמנית, תמורת תשלום תמורה לחברה, במהלך החודשים 2/22 עד 6/22, במתחם מגודר, תחת כיפת השמיים, המצוי במרכז פארק גני יהושע, בסמוך לאגם השייט, בשד’ רוקח, בתל אביב יפו (להלן: “המתחם”, “הפארק”), למטרת הפקה והפעלה של אירוע החלקה על הקרח, שיכלול במסגרתו הקמה של משטח סינטטי שמדמה קרח ופעילות החלקה על הקרח לכל המשפחה וכן החלקה אמנותית- מקצועית (להלן: “הפעילות”), להציע לה הצעות על פי תנאי הנוסח המלא של ההזמנה שבכותרת.

2. ניתן לקבל את הנוסח המלא של הזמנת החברה שבכותרת, על תנאיה השונים ונספחיה, ללא תשלום, באמצעות דוא”ל: mayac@park.co.il. פרטים נוספים בטלפון : 03-6422828 בימים א’-ה’ בשעות 09.00-14.30.

3. הצעת המציע תוגש בשני עותקים בתוספת כלל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 9.1.22 בשעה 10:00 במסירה ידנית, במשרדי החברה, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו.

4. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט בנוסח המלא של ההזמנה.

בכבוד רב,

עובד קונה

מנכ”ל