החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

פרוטוקול ישיבה: מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב.

לפרטי ההחלטה לחצו כאן