שיפוץ השירותים בראש ציפור

במהלך החודש הקרוב מבנה השירותים בראש ציפור יסגר לצורך שיפוץ יסודי. באופן זמני יוצבו במקום שרותים כימיים (כולל תא נגיש) לטובת הציבור.