שתילת דשא בטיילת ירקון מזרח

u05d1u05deu05e1u05d2u05e8u05ea u05e2u05d1u05d5u05d3u05d5u05ea u05d4u05e4u05d9u05eau05d5u05d7 u05e9u05dc u05d8u05d9u05d9u05dcu05ea u05d9u05e8u05e7u05d5u05df u05deu05d6u05e8u05d7, u05d1u05e6u05d9u05d3u05d5 u05d4u05deu05d6u05e8u05d7u05d9 u05e9u05dc u05d4u05e4u05d0u05e8u05e7 (u05d3u05e8u05d5u05deu05d9u05ea u05dcu05deu05d1u05e0u05d4 u05d0u05e1u05d5u05eau05d0), u05d1u05d5u05e6u05e2u05d5 u05d4u05e2u05d1u05d5u05d3u05ea u05d4u05d1u05d0u05d5u05ea: u05d2u05d9u05e0u05d5u05df, u05e4u05d9u05eau05d5u05d7 u05eau05e9u05eau05d9u05d5u05ea u05d4u05e9u05e7u05d9u05d4, u05d4u05e7u05deu05ea u05deu05eau05d7u05dd u05deu05eau05e7u05e0u05d9 u05dbu05d5u05e9u05e8 u05d5u05d4u05e6u05dcu05dcu05d4, u05e0u05d8u05d9u05e2u05ea u05e2u05e6u05d9u05dd, u05d5u05d4u05d5u05e1u05e4u05ea u05e9u05d1u05d9u05dcu05d9u05dd u05deu05e8u05d5u05e6u05e4u05d9u05dd u05d1u05e9u05d8u05d7 u05dbu05d5u05dcu05dc u05e9u05dc 5 u05d3u05d5u05e0u05dd.