חברי דירקטוריון

חברי הדירקטוריון בחברת גני יהושע בע”מ:

גברת מישל קרמרמן, יו”ר דירקטוריון

מר שלמה מסלאוי, חבר דירקטוריון

מר גל שרעבי, חבר דירקטוריון

מר שמוליק קצ’לניק, חבר דירקטוריון

מר ערן רוטברג, חבר דירקטוריון

גב’ אופירה יוחנן וולף, חברת דירקטוריון

מר אבינועם ארז, חבר דירקטוריון

מר אברהם פורז, חבר דירקטוריון

גב’ סיגל וייצמן , חברת דירקטוריון

גב’ רונית וולקר אלחדף , חברת דירקטוריון

גב’ ענת שחר , חברת דירקטוריון

גב’ אסנת קצואר, חברת דירקטוריון

גב’ יפה ויגוצקי, חברת דירקטוריון

בעלי תפקידים

מר אבי קטקו, מנהל לשכת התאגידים

אורית שבתאי פרנק מבקרת העירייה, נציג מטעם מבקר העירייה

בני אמרניאן, יועץ לענייני שכונות

מר מאיר ברימן, יועץ לענייני ציבור

מר צביקה ספיר, יועץ חברה

גיל רוגוזינסקי, רו”ח, מבקר פנים

שלמה קינן, עו”ד, רו”ח

הלל פרטוק, דובר החברה

חברי ועדת כספים ומינהל

מר דוד צור, יו”ר

מר שמוליק קצ’לניק

מר ערן רוטנברג

מר שלמה מסלאוי

חברי ועדת המכרזים

מר גל שרעבי, יו”ר

מר שלמה מסלאוי

גב’ אורנה אחרק

מר ערן רוטנברג

גב’ אסנת קצואר

הועדה להגנת הסביבה

מר יואב דוד

גב’ סיגל וייצמן

גבר רונית וולקר אלחדיף

הועדה לבחינת מכרזי כ”א

מר אבינועם ארז

מר ערן רוטנברג

גב’ ענת שחר