בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

מר עובד קונה, מנכ”ל
טלפון: 03-6422828 שלוחה 200/201

לשכת מנכ”ל
ליליאן סבח: שלוחה 203
גב’ טלי סעדה: שלוחה 200
גב’ סמדר קינן: שלוחה 201

גב’ הילי שמאי, מנהלת פרויקטים ועוזרת מנכ”ל
שלוחה 202

מר אלכס פירוב, קב”ט ומנהל תפעול
שלוחה 208

גב’ מאיה כהן, יועצת משפטית
שלוחה 204

גב’ מאיה מזה, מנהלת אירועים
שלוחה 205

גב’ רוית חבקוק מנהלת שיווק ומדיה חברתית

גב’ מרב אורן, מנהלת תוכן ופיתוח עסקי

גב’ הילה שפלר, רכזת תוכן

מר ליאב שלם,  אקולוג
שלוחה 209

גב’ אילה אורבך, חשבת ראשית
שלוחה 210

גב’ לאה כהן, הנהח”ש
שלוחה 207

גב’ אפרת נחום, הנהח”ש
שלוחה 221

גב’ קארין גרופי, הנה”ח ופרויקטים חיצוניים
שלוחה 222

מר רמי סולמי, מנהל רכש
שלוחה 211

גב’ לנה אבולנצב, מחסנאית
שלוחה 209

מר גבי שחמורוב, מנהל מח’ השקייה
שלוחה 218

מר משה שיטרית, מנהל המוסך
מר שמוליק אהרון, מוסך
שלוחה 220

מר דוד רוקח, מנהל מח’ אחזקה
שלוחה 216

מר משה קנטי, מנהל תפעול והשקייה פארק מנחם בגין
טל’: 053-7320193

מר שלמה עקד, מנהל גני הטבע
טל’: 053-7247150