תקנון ביטול כרטיסים

  1. מדיניות ביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם ל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
  2. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה לחברת גני יהושע ממנה נרכשו הכרטיסים, בתוך 7 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.
  3. עפ”י תקנות ביטול עסקה, הרוכש יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 50 ש”ח הנמוך מביניהם.
  4. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 2 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע.