מכרז פומבי מס' 302/20

750

מכרז פומבי מס' 302/20 לקבלת רשות להקמה ולהפעלה של מחנה לפעילות שדה

לפרטי המכרז המלאים לחצו כאן