פארק מנחם בגין

הנגשת מבני שירותים ושבילים בפארק מנחם בגין

בעבודה

בימים אלו אנו מבצעים פרויקט להנגשת מבני השירותים בפארק מנחם בגין ושבילי אספלט נוספים לרווחת התושבים ולהקלה על אנשים עם מוגבלויות.

סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
דצמ.2017
סיום פרויקט
ספט.2021