גני יהושע

עבודות לביצוע במפרים המשמשים כפסי האטה

הסתיים

הסתיימו העבודות לביצוע במפרים המשמשים כפסי האטה לאורך כביש המימדיון וכן בכביש אוסישקין המחבר את טיילת הספורטק לגן הבנים.

העבודות כללו ביצוע במפרים, סימון בצבע וכן התקנת תמרורים כנדרש בהתאם לתוכנית התנועה

סטאטוס
הסתיים
תחילת פרויקט
ינו.2018
סיום פרויקט
ינו.2018