מכרז פומבי מס' 2/2021-68

תאריך פרסום
22.03.2021
תאריך אחרון להגשה
05.04.2021

תפקיד

חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”) הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית תל אביב – יפו (להלן: “העירייה”) המחזיקה, מנהלת, מפתחת ומפעילה שטחים ואתרים בתל אביב – יפו לשימוש ציבורי מגוון.

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש”ם – 1979, מודיעה בזה החברה על משרה לאיוש של מוקדן/נית אחזקת שבר, הכל בהתאם למפורט להלן.

1. תואר המשרה: מוקדנ/ית אחזקת שבר

2. תיאור התפקיד:

א. ניהול וניתוב קריאות אחזקה ושיפוץ למוסדות עירוניים.
ב. תפעול מערכת האחזקה ( תחזוקנית של ראמדור ).
ג. לסגור קריאות במערכת CRM העירונית.
ד. ביצוע מעקב שוטף על קריאות פתוחות ועבודות הקבלנים.
ה. תאום ומעקב על עבודות דחופות וקבלת עדכונים מאחראי המוסד והקבלן.
ו. שילוח מפקחי האחזקה בקידום הטיפול בקריאות.
ז. ריכוז מאגר המיידע של כלל המוסדות הציבוריים.
ח. הפקת דרישות תשלום לגורמים עירוניים.
ט. עבודה מול מנהלי מוסדות וגורמים עירוניים.
י. טיפול ביומן של מנהל הפרויקט הכולל תאום פגישות.
יא. ביצוע דוחות ממערכת האחזקה כולל הכנת מצגות.
יב. עדכון את יח’ הבטיחות העירונית על עבודות בטיחות שהסתיימו.
יג. כפיפות למנכ”ל החברה ו/או מי מטעמו, גם אם לא פורטו לעיל ו/או למנהל הפרויקט בחברה ומילוי משימות נוספות בתחום אחזקת השבר שיוטל על ידי מנהל הפרויקט.

3. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

א. 12 שנות לימוד.
ב. ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות במתן שרות ללקוחות ( להציג אסמכתא).
ג. ידע ועבודה בתוכנת אופיס ואקסל , הכרת תוכנת ראמדור יתרון.
ד. יוזמה, חריצות, יעילות, חדשנות, יצירתיות, מוטיבציה וכושר ארגון ומסירות גבוהים.
ה. יכולת פתרון בעיות בזמן אמת.
ו. נכונות לעבוד בצוות.
ז. מתן שעות כוננות מעבר לשעות העבודה במידה ויידרש.
ח. נכונות לעבודה בימים ובשעות שאינן שגרתיות עפ”י דרישות החברה.
ט. ידיעת עברית ברמה טובה מאד.
י. כושר ביטוי טוב בכתב ובע”פ.
יא. תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים.

4. היקף משרה: 100% ( משרה מלאה )

5. תנאי העסקה- הזוכה במכרז יועסק על פי חוזה מיוחד ושכרו ייקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

6. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 5.4.2021 בשעה 14:00.

7. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
8. המשרה מאוישת באופן זמני על ידי ממלא מקום.
9. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מכרז זה.
10. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.

עובד קונה
מנכ”ל