מכרז פומבי מס' 62/2019 למילוי משרת רכז תוכן

תאריך פרסום
11.02.2019
תאריך אחרון להגשה
20.02.2019

תפקיד

חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) מזמינה בזאת הצעות למילוי משרת רכז תוכן בחברה, הכל בהתאם למפורט להלן.

 1. תואר המשרה: רכז תוכן
 2. תיאור התפקיד:

א.         ייזום, כתיבה, עריכה, הכנה והוצאה לפועל של פעילויות ותוכניות התוכן של החברה.

ב.         שיפור ושדרוג טקסטים המתקבלים ממכותבים שונים כדי ליצור אופטימזציה לקידום התוכן המתאים למטרות ויעדי החברה.

ג.          בדיקת איכות התוכן הנכנס לאתר החברה, לעמוד הפייסבוק, האינסטגרם, לניוזלטר ולכל מידע רשמי של החברה.

 • יישום החלטות ביחס לתכנים, חידוש תכנים, שינויים בתכנים, נושאים חדשים וכיו”ב בכל ערוצי המדיה.

ה.         יצירת “סיפור המקום” תוך מינוף העוצמות וה-DNA של החברה וכן שיווק “סיפור המקום” בכלל ערוצי המדיה.

ו.          יישום אסטרטגיית התוכן שנקבעה באופן שיקדם את מטרות החברה ויצירת קול אחיד וברור המתאים לאסטרטגיית התוכן.

ז.          סיוע בהכנת ויישום תוכנית עבודה לחברה שתכלול רקע ותמונת מצב, בחינת קהלי יעד, מיפוי מתחמים לפעילויות, הצעה של פעילויות אפשריות, מתן פתרונות נקודתיים ורוחביים בקשר עם פעילויות תוכן, הוצאה לפועל של הפעילויות לפי שלבים ולוחות זמנים, חיבור ומינוף הפעילויות הקיימות היום וכיו”ב.

ח.         הכנת “חבילות” הדרכה ופעילויות כולל הוצאתן אל הפועל ומכירתן ללקוחות רלבנטים, ארגון ותיאום קבוצות הדרכה וביצוע הדרכות במתחמי החברה.

 • הפקת חומרי פרסום.
 • ייצוג החברה בפגישות רלבנטיות.
 • עבודה מול עובדי החברה, זכייני החברה, ספקים, יועצים וכן מול תאגידים עירונים אחרים ומחלקות העירייה הרלבנטיות.
 • מילוי כל משימה בתחום ניהול תוכן שתוטל על ידי מנכ”ל החברה ו/או מנהלת התוכן גם אם לא פורטה לעיל.

 1. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

 • תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון בתחום התקשורת שנרכש במוסד המוכר על ידי המל”ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים- יתרון.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתפקיד של רכז/ת תוכן ו/או אירועים/ ו/או הפקות.
 • ניסיון בעבודה בלפחות 2 מתוך התחומים – חינוך, קהילה, איכות סביבה ותרבות.
 •  יוזמה, חריצות, חדשנות מוטיבציה וכושר ארגון ומסירות גבוהים.
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות והכרת יישומי ה-OFFICE.
 • ידיעת עברית ברמה טובה מאד, ידיעת אנגלית ושפות נוספות ,יתרון.
 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע”פ.
 • תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים.
 • התכנות לעבודה בשעות ובימים שאינם שגרתיים.

 1. היקף משרה: 100%.
 2. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 20.2.19 בשעה 12:00.

 1. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
 2. המשרה מאוישת באופן זמני על ידי ממלא מקום.
 3. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מכרז זה.
 4. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.

עובד קונה
מנכ”ל