מכרז פומבי מס' 58/18 למילוי משרת אקולוג

תאריך פרסום
18.01.2018
תאריך אחרון להגשה
30.01.2018

תפקיד

 1. תיאור המשרה:  אקולוג
 2. תיאור התפקיד:

 • שחזור ערכי נוף, שיקום ושימור שטחים של למעלה מ- 4,500 דונם ובתי גידול.
 • בחינת מגוון המינים בפארקים, כולל צומח מקומי, עופות, חרקים, עטלפים, דו חיים, יונקים וכיו”ב ומציאת דרכים לשימור המגוון הביולוגי ועידוד התפתחותו.
 • אחראי על תחזוקה אקולוגית לרבות טיפול במינים פולשים ומתפרצים במטרה להקטין תופעה זו בשטחי הפארק.
 • אחראי על מערך ההדרכות האקולוגיות ושיתוף הקהילה בפרויקטים של שיקום אקולוגי, בתהליך הזריעה והשתילה כולל קיום אירועים בנושא.
 • ייעוץ בהקמת והחזקת גינות חקלאיות קהילתיות.
 • תכנון וניהול מערך שילוט ההסברה בפארקים בנושאי סביבה ואקולוגיה.
 • ליווי וייעוץ אקולוגי שוטף לחברה ועובדיה לרבות התווית מדיניות בתחום האקולוגיה, אדריכלות נוף ותכנון סביבתי.
 • בניית תוכנית עבודה שנתית לפעולות אקולוגיות לרבות תוכנית צמחייה והעשרה אקולוגית וחסכון בהשקיה.
 • אחראי על פרויקטים בתחום האקולוגיה.
 • כתיבת תוכן אקולוגי ושימור סביבה.
 • איש קשר לגופים ירוקים כגון החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה וכיו”ב.
 • מענה לפניות ציבור בנושאי אקולוגיה וסביבה.
 • לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי איכות הסביבה והאקולוגיה בישראל ולחזק את מעמד הקהילה המדעית בזירה הציבורית.

 1. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

א. תואר ראשון או שני באקולוגיה או בתחומי לימודי מדעי הסביבה או גיאוגרפיה או ביולוגיה, עדיפות לאקולוגים.

ב. היכרות וידע בבוטניקה וזיהוי צמחים.

ג. מחויבות גבוהה לנושאים סביבתיים.

ד. היכרות עם מערכת GIS.

ה. ניסיון מוכח בביצוע עבודות בתחום האקולוגיה של 3 שנים לפחות.

ו. בעל יכולת עבודה עצמאית בשטח.

ז. נכונות לעבודה פיזית מאומצת.

 1. היקף משרה: 90%.
 2. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 28.1.18.
 3. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
 4. המשרה מאוישת באופן זמני על ידי ממלא מקום.
 5. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מכרז זה.
 6. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.