מכרז פומבי מס' 63/2019 למילוי משרת רכז פעילויות

תאריך פרסום
11.02.2019
תאריך אחרון להגשה
20.02.2019

תפקיד

חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) מזמינה בזאת הצעות למילוי משרת רכז פעילויות החווה החקלאית בפארק גני יהושע (להלן: “החווה“), הכל בהתאם למפורט להלן.

 1. תואר המשרה: רכז פעילויות
 2. תיאור התפקיד:

 • אחריות על תפעול, פיקוח ואחזקה של החווה.
 • ייזום וארגון פעילויות ללימוד ויצירה בתחומי הטבע, החקלאות ואיכות הסביבה.
 • ייזום וניהול אירועים קהילתיים וחינוכיים לרבות גיוס שותפים ומשאבים לאירועים אלו, בניית תקציב, ניהול האירועים בהיבטים השונים לרבות בזמן אמת.
 • ייזום, כתיבה, עריכה, הכנה והוצאה לפועל של פעילויות ותוכניות התוכן של החווה לרבות בדיקת התכנים בכל פרסום רשמי של החברה בקשר עם החווה.
 • ליווי ופיקוח על רכז/ת ההדרכות בחווה, שותפות בבניית תוכן ההדרכות, יצירת שיתופי פעולה ויוזמות חדשות.
 • אחריות על פרויקטים שמבוצעים בחווה.
 • איתור צרכים העולים מהשטח ומתן מענה מתאים.
 • אחריות לתכנון עבודה תקופתי לחווה בהתאם לתוכניות עבודה עונתיות לרבות תכנון סדרן ומועדן של הפעילויות השונות.
 • סיוע בהכנת וניהול תקציב שנתי לחווה ותקציב פר פעילות וכן מעקב ובקרה תקציבית.
 • סיוע בהכנת תכנית עבודה רב וחד שנתית לחווה, לרבות מעקב ובקרה אחר מימושה.
 • יישום מדיניות החברה בקשר לחווה.
 • ניהול והנחית צוות העובדים בחווה.
 • עבודה מול עובדי החברה, זכייני החברה, ספקים, יועצים, תאגידים עירונים אחרים, מחלקות העירייה הרלבנטיות וכן מול בית הספר המצוי בחווה, שיתוף פעולה ומתן שירות במידת הצורך.
 • כפיפות למנהלת התוכן והפיתוח העסקי של החברה ומילוי משימות נוספות בתחומי החווה שתוטל על ידי מנהלת התוכן והפיתוח העסקי ו/או מנכ”ל החברה, גם אם לא פורטה לעיל.

 1. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

 • תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון באחד מהתחומים טבע, סביבה, חינוך, חקלאות, קהילה שנרכש במוסד המוכר על ידי המל”ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים- יתרון.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים בנושאי טבע, סביבה, חינוך, חקלאות, קהילה ובהפקה וביצוע בפועל של הדרכות.
 • ניסיון בעבודה בגופים ציבורים- יתרון.
 • זיקה וידע בנושא הכרת צמחים ואיכות הסביבה.
 •  יוזמה, חריצות, חדשנות, יצירתיות, מוטיבציה וכושר ארגון ומסירות גבוהים.
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות והכרת יישומי ה-OFFICE.
 • ידיעת עברית ברמה טובה מאד, ידיעת אנגלית ושפות נוספות ,יתרון.
 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע”פ.
 • תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים.
 • התכנות לעבודה בשעות ובימים שאינם שגרתיים.

 1. היקף משרה: 100%.
 2. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 20.2.19 בשעה 12:00.

 1. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
 2. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מכרז זה.
 3. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.

עובד קונה
מנכ”ל