גני יהושע

עשר טחנות

טחנה זו היא הגדולה והמרשימה בטחנות הירקון, ואולי בארץ ישראל כולה.
למרות שבמשך השנים היא נעלמה ברובה מתחת לסחף הצמחייה, נותרו חלקים ממנה גלויים, ואחרים נחשפו בחפירות בדיקה שנערכו בשנת 1993.
שרידים אלה שהשתמרו לגובה של כ- 3 מטרים, מרמזים על הפוטנציאל הרב הגלום במכלול זה ומחכה עדיין לגואלו.

הטחנה שוכנת בין האצטדיון לקניון של רמת גן, ממערב לנקודה שבה חוצה " דרך הרצלייה" את הירקון.
הנוסעים בכביש זה יכולים להבחין בחלקים מהמבנה המערבי של הטחנה, המצויים ממערב לכביש מעבר לאקליפטוסים ולקנים הצומחים שם. הבאים ברכב ימצאו חניה בקניון או באצטדיון.

כדי להגיע לטחנה יש לרדת מכביש בדרך עפר, הנמשכת מהקצה הדרומי של הגשר לכיוון מערב.
הדרך עוברת ליד קנים רבים, הצומחים לאורך הערוץ, ולאחר כ- 200 מ' פונה צפונה, במקביל לפיתול הירקון. לאחר כ- 100 מ' נוספים ניתן להבחין מצד ימין במבנה הטחנה הצפוני.

כאמור, הנהר מבצע ממערב לגשר פנייה ימינה ולאחר מכן- פיתול בצורת פרסה. פיתול זה היה במקורו קטן הרבה יותר.
בוני הטחנה הקימו כאן מערכת של סכרים וקירות מגן כדי ליצור בריכה מלאכותית,שבה ייאספו המים עד שיוכלו להפעיל את הטחנה.
בחלקו הצפוני של הפיתול לרוחב הנהר נבנה סכר שאורכו כ- 30 מ' כדי לעצור את הזרימה.בסכר זה היו פתחים להזרמת עודפי מים בזמן שטפונות על-מנת למנוע פגיעה בטחנה.
כיום הסכר מכוסה עפר וצמחים, והנפתול החדש עוקף אותו מימין, במקום בו בנוי מיגלש בטון חדש.

לאורך הגדה המערבית של הבריכה שנוצרה באפיק נבנה קיר מגן גדול, שאורכו כ- 80 מ'.
רוחבו 6.5 מטרים וגובהו 4-3 מטרים לפחות. בקצהו הצפוני הוקמה טחנה גדולה, ובה 12 מערכות טחינה.
קומתה התחתונה השתמרה בשלמותה, וניתן כיום לראות מכיוון מזרח את פתחי הכניסה של שלוש משש נהרותיה.

בחפירת 1993 נוקתה יחידת טחינה אחת מול המנהרה השנייה. מתברר, שכל מנהרה התפצלה לשני מגלשים, כך שמימיה הפעילו שני זוגות של אבני ריחיים.

בחפירה נחשפו שני מגלשים של מנהרה זו, שהשתמרו בשלמותם. אורכם כ-5 מטרים, ובקצה התחתון שלהם נראים החללים, שבהם סבבו גלגלי הכפות.
כמו כן, נחשפו שני הפתחים שבהם זרמו המים ויצאו מהטחנה בחזרה לאפיק הירקון. בחפירה התגלו כדורים ופגזים, שנורו לכאן במלחמת העולם הראשונה, כאשר היה הירקון קו החזית בין הבריטים לתורכים.

נראה שבשלב כלשהו נראו או פעלו רק עשר משתיים עשרה אבני הריחיים של טחנה זו, וכך זכתה בשמה העממי " עשר טחנות".
ביציאתם מהטחנה זרמו המים דרך המשך הנפתול המקורי לכיוון דרום- מערב. כיום מרוחק תוואי הנפתול החדש כדי 30 מ' מהטחנה.

מדרום לטחנה זו, בקצה הדרומי של קיר המגן המערבי, נבנה לאחרונה קיר נמוך מבטון כדי לאפשר זרימת עודפי המים בחורף ישר מערבה במקום להציף את הנפתול.
כאן נראים, עמוק יותר, שרידי קירות קדומים. מתברר, שגם בעבר הושארו כאן פתחים בקיר הסכר בהם זרמו עודפי המים.
גשר שהוקם על גבי האפיק המשני הזה, אפשר לעוברי האורח לחצות כאן את הירקון, שכן טחנה זו, כאחרות, שימשה גם גשר לחציית הירקון.

גם הגדה הדרומית של הנהר ושל הבריכה שנוצרה במקום חוזקה בקיר מגן, שאורכו היה למעלה מ-100 מ'.
הוא נמשך במקורו עד ממזרח לגשר של " דרך הרצלייה", אך חלק זה נהרס בתקופת המנדט בזמן הקמת הגשר.
חלקים מקיר זה נראים גם היום בגדה הדרומית, מתחת לצמחיית הקנים. שרידי מנהרה אחת, שנפגעה קשה עקב פעולות פיתוח שבוצעו במקום לפני שנים, נחשפו בשנת 1993.
לצדה התגלה מצבור כלי נשק, שהוטמן על ידי אנשי המחתרת בשלהי תקופת המנדט. בחלק זה של הקיר הדרומי ניצב בזמנו מבנה טחנה נוסף, וו היו כנראה שלוש מנהרות, כלומר שישה זוגות של אבני ריחיים.
סך הכול פעלו במכלול גדול זה, בתקופת השיא שלו, פחות 18 זוגות של אבני ריחיים, שהספקן היה כ-30-40 ק"ג חיטה לשעה לכל זוג.

נכתב ע"י איתן איילון, מתוך חוברת "אגן הירקון" בהוצאת טבע הדברים

כתובת: ליד גשר 'מבצע קדש' המגשר בין בני ברק לשכונות הצפוניות של תל אביב

לידיעה על פרוייקט פיתוח אקולוגי באתר לחצו כאן

פרטי קשר